M E D I A
Transhumanister drömmer om att i framtiden kunna omformatera sina tankar i digital form och ladda ned dem i en dator.

Om televisionen


En krönika


Jag ger djävulen en omgång


Frågor till världens verkliga härskare


Konstens död


Arkitekturens död


Litteraturguide för pornografer


Slarv i Opinionsfabriken!


Ynkryggar!Wolf gold
Transhumanister
-mänskligare än människor

av Per Jansson


Anders Sandberg är framstegsoptimist. Han tror att vetenskapen kan befria oss från våra biologiska begränsningar. Han vill manipulera med evolutionen och skapa en människa som är bättre rustad att möte det tjugonde århundradet.
Den 26-årige forskaren vid Tekniska högskolan i Stockholm tillhör en växande skara människor som kallar sig för transhumanister. De vill med datorns hjälp skapa artificiell intelligens, tillverka piller som utraderar blyghet, avundsjuka eller förhöjer empatin, koppla upp människans själ till en dator och förlänga livet med hjälp av nanoteknik (maskiner uppbyggda av molekyler.)

Grunderna för den transhumanistiska rörelsen lades på 60-talet av en obskyr amerikansk framtidsforskare som kallar sig FM-2030 och en professor som numera drivet ett företag i Detroit som fryser ner människor. Men det var först på 80-talet som transhumanismen tog fart i USA och blev mera organiserad och spridd, mycket tack vare Internet. Av någon outgrundlig anledning är många svenskar framstående inom den transhumanistiska rörelsen. Anders Sandberg kallas i en artikel i den amerikanska tidskriften Atlantic Monthly för en guru och anses vara en av de fem främsta tänkarna inom transhumanismen. Nick Boström studerar vid London School of Economics och är ordförande för den internationella föreningen för transhumanister, som han även var med och grundade förra året.

Trans betyder bortom, på andra sidan. Anders Sandberg menar att transhumanismen är en fortsättning på humanismen, den nya framtiden. Han menar att de traditionella humanisterna gör att stort misstag då de påstår att människan har begränsningar och att vi måste acceptera dessa.
- För att bli en stor och ädel människa, enligt de traditionella humanisterna, skall man godta människans lidande. Men det anser inte vi transhumanister, säger Anders Sandberg.

Transhumanismen vill helt enkelt förbättra människan med hjälp av vetenskapen. Teknisk utveckling är något som bör välkomnas, eftersom den kan befria människan från hennes biologiska begränsningar. Transhumanisterna tror att den tekniska utvecklingen och vetenskapens landvinningar kommer att leda till ett nytt stadium i mänsklighetens historia. Evolutionen skapar nya arter och variationer av liv, men den är grym. Den bryr sig inte om individen. Endast de som är livskraftiga överlever, resten dör. Varför inte manipulera med evolutionen? undrar transhumanisterna.
- Det naturliga urvalet är inget att eftersträva. Det är mera mänskligt att människan går in och hjälper utvecklingen, säger Anders Sandberg och tillägger att homo sapiens inte är slutet på evolutionen, snarare början.
Han retar sig på att det naturliga anses fint, medan det som skapas medvetet av människan skulle vara dåligt.
- Mänsklig verksamhet är lika naturlig som bäverns dammar eller termiternas myrstackar. Fördelen är att människan i dag kan skriv om sitt program. Vi är inte längre fångar i våra begränsningar. Anders Sandberg vill förbättra sina sinnen så att han kan se de ultravioletta fläckar som finns på vitsippan, eller varför inte hörselinplantat som skulle göra det möjligt att höra fladdermusens sång.

Transhumanister drömmer om att i framtiden kunna omformatera sina tankar i digital form och ladda ned dem i en dator. Grunden för dessa idéer lades av den engelske forskaren Alan Turing, ofta kallad datorns fader. Han trodde att människans själ och intellekt, själva medvetandet skulle kunna överföra till en dators hårddisk - vilket på sätt och vis skulle göra människan odödlig. Transhumanister kallar detta för uploading, koppla upp.

Om det går att kopiera ditt medvetande till en dator kommer då den datorn att vara en människa, låt vara en digital variant? Gränsen vad som är mänskligt, mänsklighet och människa kommer att suddas ut.
- Om detta är möjligt, vad blir det då för filosofiska konsekvenser? Om människans tankar finns i ett dataprogram, är då datorn mänsklig? Det är sådana frågor som vi transhumanister diskuterar, säger Anders Sandberg som själv skulle kunna tänka sig att bli uppkopplad. Men det innebär inte att han vill lämna den mera analoga världen. Han ser det som ett intressant experiment att för ett tag bli ren information.

Många transhumanister strävar efter ett tillstånd som de kallar för posthumant, då människor har utvecklats till en nivå då hon inte längre kan kallas människa. Den posthumana människans intelligens och förmåga skulle långt överskrida den vanliga människans. De skulle vara smartare, kroppen skulle inte ha några brister och drabbas av sjukdomar eller ålderskrämpor. Designade droger skulle göra att postmänniskan befinner sig i total mental balans, aldrig uttråkad, irriterad eller trött. Detta är transhumanisternas idealmänniska; skapad genom genmanipulation, smarta tabletter, artificiell intelligens, lyckopiller och fysiska träning. Och alla kan nå detta stadium om de vill.

Nick Boström målar i en essä på Internet upp två scenarier vad som skulle hända om denna framtid blev verklighet. Antingen skulle postmänniskorna leva som några slags halvgudar och hjälpa vanliga människor att lösa sina problem, eller också skulle denna nya ²sorts² människa bli besviken på vi vanliga dödliga och uppfatta oss som hopplöst ineffektiva och antingen lämna jorden i ett rymdskepp eller utrota homo sapiens.

Transhumanisterna påpekar att de första stegen mot det postmänskliga tillståndet redan är taget. Vi använder Prozac för att må bättre, Viagra för att höja potensen, datorer för att hjälpa oss att minnas, vaccin mot sjukdomar. Denna utveckling kommer att accelerera. Definitionen av liv har tidigare varit enkel. Men den digitala revolutionen håller även här på att springa ifrån vår uppfattning att det bara är molekyler och atomer som är livets byggstenar. Transhumanister talar om digitala ekosystem, självrepoducerande dataprogram som växer och konkurrerar om utrymmet på hårddisken. För vad är egentligen ett datavirus?

- I min forskning vid Karolinska Institutet simulerar jag neutroner i hjärnan och lär dem saker. När jag stänger av datorn, har jag då tagit död på en enkel livsform? Jag tror att vi i framtiden kommer att omdefiniera begreppet liv. Kol kanske inte är så viktigt, varför inte en livsform bestående av kisel eller information?

Robotforskaren och transhumanisten Hans Moravec förutspår att det kommer en tid då maskinerna blir intelligentare än människan, att människan är en art på tillbakagång. Dagens robotar är fortfarande dumma på en insekts nivå, men i en snar framtid kommer det att finnas robotar och datorer som är självinstruerande, kan lära sig av sina misstag, förutsäga handlingar och rent utav utveckla egna idéer. Alla dessa visioner om framtiden som transhumanisterna målar upp skrämmer många. Miljöförstöring, kärnvapen och kloning har fått många att vända vetenskapen ryggen och misstänka att forskarna skapar Frankenstein-monster, till inget gagn för mänskligheten. Transhumanister erkänner att deras framtidsvisioner kan verka skrämmande och kyliga för många.

- Men jag håller inte med om att den tekniska utvecklingen gör oss ohumana. Det är en kliché att de som sysslar med maskiner blir som maskiner. Det kanske tvärt om är så att maskinerna håller på att bli mera mänskliga. Att vara negativ till teknisk utveckling är en konstig inställning av de som aldrig haft polio eller fött barn utan smärta, säger Anders Sandberg.


Fakta/ transhumanister:

Den transhumanistiska föreningen Aleph bildades av Anders Sandberg 1996. Aleph är den första bokstaven i det hebreiska alfabetet. Aleph är också namnet på en novell av den argentinske författaren Jorge Luis Borges. Berättelsen handlar om en liten punkt mellan tredje och fjärde källartrappsteget där man kan se kosmos. Föreningen har 56 aktiva medlemmar. De flesta är unga manliga tekniker i Anders Sandbergs egen ålder, men de har på senare tid även fått in filosofer, konstnärer och kvinnor. Föreningen håller seminarier och diskuterar vetenskapliga landvinningar. Till sommaren hålls ett internationellt transhumanistiskt möte i Stockholm.

När det gäller samhällsfrågor finns det en enorm spännvidd inom transhumanismen, allt från socialdemokrater som vill ha en stark stat för att försäkra sig om en transhuman framtid till de som förespråkar en nyliberal politik. En sidogren av transhumanismen är extroperna. De är stora i USA och är för en extrem individualism och ett anarko-kapitalistiskt samhällen utan statlig inblandning. De vill bland annat privatisera luften. Det finns inga extroper i Sverige, men Anders Sandberg är hedersmedlem i den extropiska föreningen i USA efter att ha hållit en föreläsning där.

Många transhumanister håller inte med vad extroperna står för och därför bildades 1998 The World Transhumanist Association av Nick Boström och David Pearce. Föreningen fungerar som en form av paraplyorganisation för de olika transhumanistiska grupperna.
Lyssna på radio nu!
lyssna | www.sverigesfriaradio.se | radio@sverigesfriaradio.se | © 2003-2023